Набавка консултантских услуга за подизање система информационе безбедности у складу са стандардом ISO/IEC 27001:2013, ЈН МВ 8/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одговор на питање 1

pdf

Одговор на питање 2

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору