Набавка консултантских услуга за подизање система информационе безбедности у складу са стандардом ISO/IEC 27001:2013, ЈН МВ 6/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о обустави поступка

pdf

Обавештење о обустави поступка