Набавка консултантских услуга анализе пословања и управљања јавним предузећима, број ЈН ОС 1/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одговор заинтересованом лицу 1

pdf

Одговор заинтересованом лицу 2

pdf

Одговор заинтересованом лицу 3

pdf

Одговор заинтересованом лицу 4

pdf

Одговор заинтересованом лицу 5

pdf

Одговор заинтересованом лицу 6

pdf

Одговор заинтересованом лицу 7

pdf

Одговор заинтересованом лицу 8

pdf

Одговор заинтересованом лицу 9

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Обавештење о продужењу рока

pdf

Обавештење о закљученом оквирном споразуму