Набавка информатичке опреме и сервера за смештање (хостовање) БИС-а, ЈН 5/2018

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору