Набавка Дата Стораге сервера, отворени поступак јавне набавке број 7/2017

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о обустави поступка

pdf

Обавештење о обустави поступка