Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
12. фебруара 2021.

Лиценце за техничку подршку за Централизовану платформу за слање, пријем, управљање и чување електронских фактура, ЈН 2/2021

pdf

Јавни позив