Контакт подаци за лице за заштиту података о личности

Име и презиме лица за заштиту података о личности
Марија Радовановић

Адреса лица за заштиту података
Кнеза Милоша 20 Београд

Имејл лица за заштиту података
marija.radovanovic@mfin.gov.rs

Број телефона лица за заштиту података
011/3642-841