јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору