Јавна набавка у отвореном поступку, Израда, имплементација и одржавање информационог система регистра за јединствену евиденцију корисника јавних средстава са пратећом рачунарском опремом и лиценцама (Регистар запослених)

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Call for submitting bids

aspx

Конкурсна документација

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Друга измена конкурсне документације

pdf

Одговори на питања

aspx

Конкурсна документација 3

pdf

Одговор на питање 3

pdf

Одговор на питање 4

pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf

Notice of extending the submission deadline for bids

aspx

Конкурсна документација 4

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

pdf

Notification on concluded contract

pdf

Одлука о измени уговора о јавној набавци