Јавна набавка – Замена фасадне расвете, ЈН 5/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација - измена

pdf

Одговор на питање

pdf

Измена конкурсне документације 2

pdf

Конкурсна документација - измена 2

pdf

Обавештење о продужењу рока

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење закљученом уговору