Јавна набавка услуге – Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, број јавне набавке 4/2015

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Објашњење

pdf

Обавештење о закљученом уговору