Јавна набавка услуга – Услуге саветовања у пословању и управљању Фондом за развој Републике Србије и Агенцијом за осигурање и финансирање извоза, ЈН број 5/2016

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Појашњењe I

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Појашњењe II

pdf

Појашњењe III

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору