Јавна набавка услуга Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја 3/2017

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору