Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
18. септембра 2019.

Јавна набавка – Набавка интерактивне табле, пројектора и монитора, ЈН 12/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одговор заинтересованом лицу

pdf

Одлука о додели уговора за Партије 2 и 3, и обустави поступка за Партију 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

pdf

Обавештење о обустави поступка - Партија 1