Јавна набавка мале вредности услуге – Одржавање мултифункционалних уређаја – ЈН број 5/2017

pdf

Позив за подношење понуде ЈН 5/2017

pdf

Конкурсна документација ЈН 5/2017

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору