Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору