Јавна набавка мале вредности – Софтвер за праћење прописа за потребе Министарства финансија

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ДОБРА

СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Број јавне набавке ЈНМВ 2/2013

 

рок за достављање понуда: закључно са 2.12.2013 године до 12:00 часова

датум отварања понуда: 2.12.2013. године у 12:15 часова

Преузмите документ:

pdf

Јавни позив

pdf

Конкурсна документација

pdf

Обавештење о закљученом уговору