Јавна набавка мале вредности – Систематски преглед запослених, ЈН МВ 3/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору