Јавна набавка мале вредности – Поправка и одржавање службених возила Министарства финансија, ЈН МВ 12/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3