Јавна набавка мале вредности, Одржавање мултифункционалних уређаја, број ЈН МВ 4/2018

pdf

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Одржавање мултифункционалних уређаја, број ЈН МВ 4/2018

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Обавештење о закљученом уговору