Јавна набавка мале вредности – одржавање и поправка службених возила са уградњом резервних делова, број јавне набавке 4/2016

pdf

Обавештење о закључном уговору П 2

pdf

Обавештење о закључном уговору П 1

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора