Јавна набавка мале вредности – Одржавање и поправка мултифункционалних уређаја, ЈН МВ 10/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору