Јавна набавка мале вредности – Одржавање и поправка мултифункционалних уређаја, јавна набавка број 3/2016.

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору