Јавна набавка мале вредности – Набавка услуге осигурања возила марке МAЗДA, ЈН МВ 9/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2