Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 7/2018- Услуга медијског праћења активности Министарства финансија

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, број ЈН МВ 7/2018

pdf

Обавештење о закљученом уговору