Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 6/2018- Одржавање Система за припрему буџета БИС

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору