јавна набавка мале вредности ЈН МВ 5/2019 – Набавка горива – Евро дизел

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору