Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 10/2018, Набавка клима и уградња клима уређаја

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору

pdf

Одлука о измени уговора