Јавна набавка мале вредности ЈН МВ 1/2019 – Услуге превођења

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору