Јавна набавка мале вредности број 8/2017 – Набавка мобилних телефона

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору