Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору