Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
03. јануара 2020.

Јавна набавка – Извођење радова у делу објекта у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, ОП 11/2019

pdf

Обавештење о закљученом уговору