Јавна набавка добара- Тонери за ласерске штампаче за потребе Министарства финансија

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ДОБРА

ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Број јавне набавке ЈНМВ 1/2013

Рок за достављање понуда: закључно са 15.11.2013 године до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 15.11.2013. године у 12:15 часова

Преузмите документ:

pdf

Јавни позив

pdf

Конкурсна документација

pdf

Појашњење и исправка конкурсне документације

pdf

Обавештење о закљученом уговору