Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
21. јула 2020.

Јавна набавка добара – Информациони систем ПИМИС, ЈН 11/2020

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одговор заинтересованом лицу

pdf

Измена 1 ЈН 11/2020

pdf

Измењена конкурсна документација 1

pdf

Измена 2 ЈН 11/2020

pdf

Измењена конкурсна документација 2

pdf

Обавештење о продужењу рока

pdf

Одговор заинтересованом лицу

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одговор заинтересованом лицу

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Oбавештење о закљученом уговору