Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
30. децембра 2020.

Израда, имплементација и одржавање Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору са пратећом рачунарском опремом и лиценцама, ЈНОП3

pdf

Јавни позив