Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
30. децембра 2020.

Израда, имплементација и одржавање Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору са пратећом рачунарском опремом и лиценцама, ЈНОП3

pdf

Јавни позив

pdf

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

pdf

Јавни позив - пречишћени текст

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о додели уговора