Избор саветника за правно саветовање и заступање у вези са трансакцијама са финансијским дериватима ради управљања ризиком, у циљу смањивања или елиминисања ризика од промене курса и других ризика за 2014. и 2015. годину, 79110000 – Правни савети и заступање

pdf

Претходно обавештење

pdf

Јавни позив

pdf

Конкурсна документација

pdf

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке