Е учење: Управљачка одговорност

E learning: Управљачка одговорност

Смернице о концепту управљачке одговорности
Упитник
Смернице о управљачкој одговорности