Категорија:
О Министарству - E learning
Објављено:
24. фебруара 2020.

E learning: Интерна ревизија

pdf

Интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије

pdf

Модул 1 - Увод у интерну ревизију

pdf

Модул 2 - Увод у пословне процесе

pdf

Модул 3 - Значај добре комуникације

pdf

Модул 4 - Ревизија информационих система

pdf

Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније

pdf

Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију

pdf

Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“

pdf

Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију