Категорија:
О Министарству - E learning
Објављено:
24. фебруара 2020.

E learning: Финансијско управљање и контрола

pdf

Приручник за финансијско управљање и контролу

pdf

Модул 1 - Увод у интерну контролу

pdf

Модул 2 - Систем управљања ризицима

pdf

Модул 3 - Управљачки контролни систем

pdf

Приручник за финансијско управљање и контролу Модул 1 - Увод у интерну контролу Модул 2 - Систем управљања ризицима Модул 3 - Управљачки контролни систем Модул 4 - Спровођење финансијског управљања и контроле

pdf

Смeрницe зa упрaвљaњe ризицимa

pdf

Модел Стратегије управљања ризицима

pdf

Смернице о ФУК за мале кориснике јавних средстава

pdf

Смернице за управљање неправилностима