ЦЈН број 10/2017 – Набавка услуге одржавања рачунарске И комуникационе опреме:

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Dell – Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Dell – Партија 1 - 2019

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип HP – Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип HP – Партија 2 - 2019

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО – Партија 5

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип LEXMARK – Партија 7

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Minolta – Партија 8

pdf

Обавештење о закљученом уговору – одржавање штампача тип Minolta – Партија 8 - 2019

pdf

Уговор о одржавању рачунарске опреме тип Dell - Партија 1