ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета и дневне накнаде – Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести – Партија 2