ЦЈН 2/2019, Набавка рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 6

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 28