Централизована јавна набавка – Набавка услуге осигурања возила, ЦЈН број 5/2018

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 (2019)

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 (2019)

pdf

Одлука о измени уговора - Партија 1