Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
03. марта 2021.

Централизована јавна набавка услугe осигурања запослених и других лица, ЦЈН 11/2020

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2