централизована јавна набавка, Услуге осигурања запослених, број 6/2018

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета и дневне накнаде – Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести – Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору – Услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета и дневне накнаде – Партија 1 (2020-2021)

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести – Партија 2 (2020-2021)