Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
01. октобра 2019.

Централизована јавна набавка услуга одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2018. години или је набављена у 2018. години), ЦЈН 8/2019

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 13