Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
29. јуна 2020.

Централизована јавна набавка – Осигурање возила, ЦЈН 6/2020

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2