Централизована јавна набавка – Набавка превозних средстава, ЦЈН 12/2019

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 5