Категорија:
О Министарству - Јавне набавке 2020.
Објављено:
12. фебруара 2020.

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3