Централизована јавна набавка број 8/2017 Набавка рачунарског материјала-тонера

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Lexmark уређаје, партија 5

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Minolta уређаје, партија 6

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Minolta уређаје, партија 6 - 2019. година

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Canon уређаје, партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Xerox уређаје, партија 12

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Набавка рачунарског материјала – оригинал тонери за Hewlett - Packard уређаје, партија 3